Zanistî

Science

Dîrok

Tarih
Mijar
6
Peyam
12
6
12

Astronomî

Astronomi
Mijar
4
Peyam
8
4
8

Wêje

Edebiyat
Mijar
3
Peyam
5
3
5

Zîndewerzanî

Biyoloji
Mijar
5
Peyam
13
5
13

Fizîk

Fizik
Mijar
0
Peyam
0
0
0
Tine

Xweza

Xweza - Doğa
Mijar
2
Peyam
2
2
2

Mijar

331

Peyam

904

Bikarhêner

253

Endamê/a dawîn

Muharrem

Üst