Ji me re binivîse

Cihê hewce dike *
Cihê hewce dike *
Cihê hewce dike *
Cihê hewce dike *
Cihê hewce dike *

Mijar

317

Peyam

860

Bikarhêner

247

Endamê/a dawîn

Çiya

Üst